Latinica | Ћирилица

 
   

Контактирајте нас

Пријатељи гимназије

филм о гимназији

Школски лист Споговац

Архива вијестиA+ A-    

   
       
 
   
 

Библиотека - Наша Школска Библиотека


     Како у свим другим школама, тако и у Српској православној општој гимназији „Кантакузина Катарина Бранковић“ школска библиотека веома је важна и неизоставна карика у процесу васпитања и образовања. Смјештена је у прекрасном простору нове школске зграде на етажи -1 гдје су створене све нужне претпоставке да се у скалду са правилима струке приступи стварању респектабилног књижничног фонда чија је сврха и циљ задовољење потреба ученика и професора у процесу наставе.

     Формирање и развијање књижничног фонда је у току и до сада је у првој фази обрађено и евидентирано према инвентарној књизи 4100 свезака. Примарно су обрађивани лектирни наслови и референтне збирке како би корисницима под једнаким условима био омогућен приступ што већем броју аутора и наслова што придоноси лакшем и ефикаснијем извршавању њихових школских обавеза. Обрађена грађа обухвата углавном дјела из књижевности, како класичне, тако и рецентних наслова. Она се не односи само на лектирне наслове, тако да свако, осим обавезног дијела грађе, може пронаћи понешто за себе, овисно о подручју властитих интереса. Обрадом је обухваћена и остала грађа: ријечници, енциклопедије, наставни приручници за поједине предмете, грађа која се односи на вјерско васпитање и образовање.

Предстоји нам израда рачуналног каталога и каталожних листића чиме би у потпуности био заокружен процес обраде цјелокупне књижничне грађе.

     Будући да су у нашој школи заступљени и хрватски и српски језик, књижнична грађа је доступна на латиници и на ћирилици, а ученицима је остављено на избор на којем језику и графији желе проучавати одређену грађу, што сматрамо предношћу, будући да је овим омогућено шире и разноврсније образовање.

     На овом мјесту истичемо једну веома важну и позитивну чињеницу, а она се односи на наше драге суграђане, људе добре воље и поштених намјера, који су донацијама из својих приватних збирки омогућили да наши корисници располажу насловима до којих се данас веома тешко долази, а који су ученицима неопходни да би се проширило поље на којем стичу нова знања и искуства. На показаној гести смо захвални и желимо да та сарадња између нас и наших племенитих суграђана траје и даље.

Зорица Кеча,

библиотекарка и стручна сарадница у настави


РАДНО ВРИЈЕМЕ БИБЛИОТЕКЕ:

сваког радног дана од 08:00 до 16:00 сати


   
 

Српска православна општа гимназија Кантакузина Катарина Бранковић
Адреса: Св. Дух 122, 10 000 Загреб, Хрватска
Тел: +385(0) 1 48 52 871
Фаx: +385(0) 1 48 52 871 
Е-маил: gimnazija@srpskagimnazija-zg.org