Latinica | Ћирилица

 
   

Контактирајте нас

Пријатељи гимназије

филм о гимназији

Школски лист Споговац

Архива вијестиA+ A-    

   
       
 
   
 

Активности - Историјска Секција


     Историјска група се остварује радом кроз 1 час недељно у просторијама школе или на теренском истраживању. По потреби ученици добијају недељне или мјесечне задатке истраживања и прикупљања историјске грађе.

Својом активношћу група обухвата ученике од првог до четвртог разреда, који показују посебан интерес за свеобухватније и садржајније упознавање са одређеним темама, догађајима, појавама и личностима из опште, а прије свега националне историје.

     Задатак групе је да у свом раду и програмским садржајем што више ангажује и мотивише ученике да сами и уз помоћ предметног професора проуче, истраже и на темељу литературе, часописа, мемоара, новина, електронских медија и других публикација самостално обраде одређене историјске догађаје, појаве, процесе и личности. Такођер група се бави и израдом тематских радова, презентација и паноа.

     Оваквом оријентацијом, група настоји у што већој мјери оспособити ученике за самостално - истраживачки рад уз селекцију и кориштење историјске литературе за аналитичко и критичко проучавање одређених догађаја и личности.

     Група помаже ученицима да се едукују за самосталан рад те истиче субјективност ученика чиме се мотивише њихова самосталност, креативност, индивидуалност, инвентивност, истраживачки дух, критичко размишљање и закључивање.

     Група посебну пажњу поклања проучавању и истаживању значајних догађаја, појава и личности из локално-завичајне те националне повијести.

АКТИВНОСТИ:

1. Учествовање на школским и жупанијским такмичењима из историје

2. Учествовање на жупанијском такмичењу из историје у категорији самостанних истраживачких радова на тему “ Српско привредно друштво Привредник”

3. Презентација истраживања историје православне школе у Загребу у склопу свечаног програма за Дан школе

4. Драмска презентација имагинарног дневника Кантакузине Катарине Бранковић

5. Посјета Хрватском државном архиву у Загребу

6. Посјете филским фестивалима и едукацијским радионицама: Фестивал жидовског филма, Загреб филм фестивал, Дани српске културе у Загребу, Дани босанско – херцеговачког филма, Human Rights Film Festival...

7. Писање Светосавских темата

8. Радионице: “ Међународни дан толаранције и ненасиља”, “ Грб моје породице”

9. Учествовање у обиљежавању Дана школе

10. Припрема за државну матуру

Слађана Месарек, проф.


   
 

Српска православна општа гимназија Кантакузина Катарина Бранковић
Адреса: Св. Дух 122, 10 000 Загреб, Хрватска
Тел: +385(0) 1 48 52 871
Фаx: +385(0) 1 48 52 871 
Е-маил: gimnazija@srpskagimnazija-zg.org