Latinica | Ћирилица

 
   

Kontaktirajte nas

Prijatelji gimnazije

Obitelj Vucelić - prijatelji Spogovaca

Film o gimnaziji

Školski list Spogovac

Arhiva vijestiA+ A-    

   
       
 
   
 

UPISI U NOVU ŠKOLSKU 2015./2016. GODINU

Objavljeno:20-06-2015

SRPSKA PRAVOSLAVNA OPĆA GIMNAZIJA KANTAKUZINA KATARINA BRANKOVIĆ U ZAGREBU UPISUJE 24 UČENIKA U PRVI RAZRED. Više o upisima možete pročitati ovdje:
https://www.upisi.hr/upisi/

KANDIDATI KOJI OSNOVNO OBRAZOVANJE ZAVRŠAVAJU ILI SU ZAVRŠILI IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE
Kandidati koji izvan Republike Hrvatske završavaju ili su završili osnovno obrazovanje, mogu se prijaviti u srednje škole u Republici Hrvatskoj. Pod jednakim uvjetima upisuju se hrvatski državljani, Hrvati iz drugih država, djeca državljana iz država Europske unije te kandidati strani državljani izvan Europske unije, ako ispunjavaju potrebne uvjete.
Ovi kandidati ne posjeduju elektronički identitet iz sustava AAI@EduHr pa ih mora registrirati Središnji prijavni ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Proces registracije preko Središnjeg prijavnog ureda Agencije za znanost i visoko obrazovanje
1. Središnjem prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje kandidati poštom šalju popunjen i potpisan registrаcijski obrazac, koji se može ispisati s mrežne stranice: www.upisi.hr. Obrazac se mora dostaviti u digitalnom formatu, potpisan pa skeniran ili slikan, elektroničkom poštom na adresu Agencije srednja@azvo.hr U registracijskom obrascu kandidati, između ostaloga, navode i broj mobilnog telefona, isključivo mobilnih mreža Republike Hrvatske, na koji će im se poslati korisnička oznaka, lozinka i PIN.
2. Nakon što SMS – om dobiju korisničke podatke, kandidati se prijavljuju na mrežnu stranicu: www.upisi.hr
3. Kandidati koji imaju obavezu dostavljanja dokumentacije Središnjemu prijavnome uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje su:
Kandidati koji osnovno obrazovanje završavaju ili su završili izvan Republike Hrvatske dužni su dostaviti:
- Ovjerenu presliku domovnice ( državljani RH )
- Ovjerenu presliku putovnice / strani državljani )
- Ovjerene preslike svjedodžbi posljednjih četiriju razreda osnovnog obrazovanja
Napomena: u slučaju da je neki od razreda osnovnog obrazovanja završen u redovitom sustavu obrazovanja u Republici Hrvatskoj ( od 2009. godine nadalje ) svjedodžbe tih razreda nije potrebno dostavljati jer se podatci redovitih učenika prenose iz e-Matice.
4. Dokumenti moraju biti ovjerene preslike koje se šalju preporučenom poštom na adresu:
Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Središnji prijavni ured,
Donje Svetice 38, 10000 Zagreb
s naznakom Dokumenti za prijavu za upis u srednju školu.

Dokumenti moraju biti ovjerene preslike. Preslike dokumenata ovjeravaju se kod javnog bilježnika ( notara ) te se ovjere drugih institucija neće uvažavati.
Nepotpuna dokumentacija neće biti prihvaćena, čime će kandidatu biti onemogućen plasman na ljestvicama poretka obrazovnih programa. Poslani dokumenti neće se vraćati. Ako je neki od priloženih dokumenata izdan na stranome jeziku, kandidat je spomenuti dokument dužan prevesti i ovjeriti kod ovlaštenoga sudskoga tumača.
Ako kandidat u trenutku prijave još pohađa završni razred osnovne škole izvan Republike Hrvatske, svjedodžbu završnoga razreda dostavit će naknadno, a o tome je potrebno obavijestiti Središnji prijavni ured. O opravdanosti razloga kašnjenja s dokumentacijom i mogućnosti uvažavanja odlučuje Središnji prijavni ured. Svjedodžbe koje nisu izdane u Republici Hrvatskoj moraju proći postupak priznavanja. Postupak priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije radi nastavka obrazovanja obavit će srednja škola u koju se kandidat upisao.
Datum dostave osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate izvan redovnog sustava obrazovanja RH u ljetnom upisnom roku je 25. 5.2015. – 29. 6. 2015.


   
 

Srpska pravoslavna opća gimnazija Kantakuzina Katarina Branković
Adresa: Sv. Duh 122, 10000 Zagreb
Tel: +385(0) 1 48 52 871
Fax: +385(0) 1 48 52 871 
E-mail: gimnazija@srpskagimnazija-zg.org