Latinica | Ћирилица

 
   

Kontaktirajte nas

Prijatelji gimnazije

Film o gimnaziji

Školski list Spogovac

Arhiva vijestiA+ A-    

   
       
 
   
 

O školi - Opći podaci


     Srpska pravoslavna opća gimnazija „Kantakuzina Katarina Branković“ je moderna gimnazija sa suvremenim nastavnim programom koji je u skladu sa srednjoškolskim obrazovanjem propisanim u Republici Hrvatskoj.

     Škola je utemeljena 2005. godine pod pokroviteljstvom Srpske pravoslavne crkve Mitropolije zagrebačko-ljubljanske.


PROGRAM ŠKOLE

• opća gimnazija s izbornim i fakultativnim predmetima te s pojačanim sadržajima iz nacionalnih predmeta ( srpski jezik, povijest, likovna umjetnost, glazbena umjetnost )

• Izborni predmeti: grčki jezik ( uz obavezni engleski i njemački jezik ), informatika, ekologija, ruski jezik…

• Mogućnost organiziranja dodatnih i dopunskih sati iz predmeta koji čine program državne mature ( hrvatski, srpski, strani jezik, matematika ) sa svrhom pripreme za maturu

• vannastavne aktivnosti: dramska, novinarska, jezička grupa, mladi matematičari, biblijska grupa, prva pomoć, geografi, povijesna grupa,školski zbor…

• nastava iz TZK-a u vlastitoj dvorani

• Škola je opremljena multimedijalnim kabinetima, knjižnicom i informatičkim kabinetom

• Školi je na raspolaganju svečana dvorana za predavanja, promocije, prezentacije, priredbe, koncerte...

• tradicionalno obilježavamo Dan škole na Sv. Savu i Dane srpske kulture.

• Učestvovanje na školskim takmičenjima u Hrvatskoj

PREDNOSTI NAŠE ŠKOLE

• njegovanje pravoslavne duhovnosti, nacionalno-kulturnoga identiteta i tradicije

• naša Škola takođe njeguje i duh multikulturalnosti i multikonfesionalnosti i stoga je otvorena za sve zainteresirane

• obzirom na manji broj polaznika, blizak odnos s učenicima

• manji broj učenika u razrednim odjeljenjima omogućuje individualan pristup u nastavi

• stipendiranje učenika u školskoj godini 2014./2015 sredstvima Srpske pravoslavne crkvene općine zagrebačke

• besplatni udžbenici

• organiziranje posjeta kazalištima, izložbama, muzejima, filmskim festivalima, književnim sajmovima u Zagrebu

• organiziranje studijskih putovanja, godišnjih ekskurzija i maturske ekskurzije


Kontakt

Srpska pravoslavna opšta gimnazija Kantakuzina Katarina Branković
Adresa: Sv. Duh 122, 10000 Zagreb
Tel: +385(0) 1 48 52 871
Fax: +385(0) 1 48 52 871 
E-mail: gimnazija@srpskagimnazija-zg.org

Gimnazija

Gimnazija Gimnazija Gimnazija

 

 Ove godine našu gimnaziju pohađa 69 učenika:PROGRAM

I god.

II god.

III god.

IV god.

UKUPNO

opća gimnazija

21-114-598

19

14

17

19

69

UKUPNO

19

14

17

19

69


   
 

Srpska pravoslavna opća gimnazija Kantakuzina Katarina Branković
Adresa: Sv. Duh 122, 10000 Zagreb
Tel: +385(0) 1 48 52 871
Fax: +385(0) 1 48 52 871 
E-mail: gimnazija@srpskagimnazija-zg.org