Latinica | Ћирилица

 
   

Контактирајте нас

Пријатељи гимназије

Породица Вуцелић - пријатељи Споговаца

филм о гимназији

Школски лист Споговац

Архива вијестиA+ A-    

   
       
 
   
 

ОБАВИЈЕСТ ЗА УЧЕНИKЕ KОЈИ СЕ УПИСУЈУ У ПРВИ РАЗРЕД У ШKОЛСKОЈ 2022/2023. ГОДИНИ

Objavljeno:27-06-2022

КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ УЧЕНИKА У УЧЕНИЧKЕ ДОМОВЕ ГРАДА ЗАГРЕБА У ШKОЛСKОЈ ГОДИНИ 2022/2023.
Српска православна општа гимназија „Kантакузина-Kатарина Бранковић“ не располаже ученичким домом, односно смјештајним капацитетима за ученике.
Стога, ученици који се школске 2022/2023. године уписују у први разред Српске православне опште гимназије „Kантакузина-Kатарина Бранковић“, а желе да бораве у ученичком дому, дужни су се пријавити на конкурс за упис у ученичке домове Града Загреба који расписују ученички домови, а преко мрежне странице Информацијског сустава пријава и уписа: domovi.e-upisi.hr
У свакоме уписном року кандидат може пријавити највише четири (4) одабира ученичких домова.
У наставку је линк на Одлуку Министарства знаности и образовања о условима за пријем ученика првих разреда средњих школа у ученичке домове у школској години 2022/2023.
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_06_72_1065.html

Молимо кандидате да прате истакнуте датуме за пријаве у љетном уписном року.

   


   
 

Српска православна општа гимназија Кантакузина Катарина Бранковић
Адреса: Св. Дух 122, 10 000 Загреб, Хрватска
Тел: +385(0) 1 48 52 871
Фаx: +385(0) 1 48 52 871 
Е-маил: gimnazija@srpskagimnazija-zg.org