Latinica | Ћирилица

 
   

Контактирајте нас

Пријатељи гимназије

Породица Вуцелић - пријатељи Споговаца

филм о гимназији

Школски лист Споговац

Архива вијестиA+ A-    

   
       
 
   
 

УПИСИ У НОВУ ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ

Objavljeno:20-06-2015

СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ОПШТА ГИМНАЗИЈА КАНТАКУЗИНА КАТАРИНА БРАНКОВИЋ У ЗАГРЕБУ УПИСУЈЕ 24 УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД. Више о уписима можете прочитати овдје:
https://www.upisi.hr/upisi/

КАНДИДАТИ КОЈИ ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗАВРШАВАЈУ ИЛИ СУ ЗАВРШИЛИ ВАН РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ
Кандидати који ван Републике Хрватске завршавају или су завршили основно образовање, могу да се пријаве у средње школе у Републици Хрватској. Под једнаким условима уписују се хрватски држављани, Хрвати из других држава, дјеца држављана из држава Европске уније те кандидати страни држављани ван Европске уније, ако испуњавају потребне услове.
Ови кандидати не посједују електронички идентитет из система AAI@EduHr па их мора регистровати Средишњи пријавни уред Агенције за знаност и високо образовање.

Процес регистровања преко Средишњег пријавног уреда Агенције за знаност и високо обrазовање
1. Средишњем пријавном уреду Агенције за знаност и високо образовање кандидати поштом шаљу попуњен и потписан регистрацијски образац, који се може исписати с мрежне странице: www.upisi.hr. Образац се мора доставити у дигиталном формату, потписан па скениран или сликан, електроничком поштом на адресу Агенције srednja@azvo.hr
У регистрацијском обрасцу кандидати, између осталог, наводе и број мобилног телефона, искључиво мобилних мрежа Републике Хрватске, на који ће им се послати корисничка ознака, лозинка и ПИН.
2. Након што СМС – ом добију корисничке податке, кандидати се пријављују на мrежну страницу: www.upisi.hr
3. Кандидати који имају обавезу достављања документације Средишњем пријавном уреду Агенције за знаност и високо обrазовање су:

Кандидати који основно образовање завршавају или су завршили ван Републике Хрватске дужни су доставити:
- Овјерену фотокопију домовнице ( држављани РХ )
- Овјерену фотокопију пасоша / (страни држављани )
- Овјерене фотокопије свједочанстава посљедњих четири разреда основног образовања
Напомена: у случају да је неки од разреда основног образовања завршен у редовном систему образовања у Републици Хрватској ( од 2009. године надаље ) свједочанства тих разrеда није потребно достављати јер се подаци редовних ученика преносе из е-Матице.
4. Документи моrају бити овјерене фотокопије које се шаљу препорученом поштом на адресу:
Агенција за знаност и високо образовање, Средишњи пријавни уред,
Доње Светице 38, 10000 Загреб
с напоменом Документи за пријаву за упис у средњу школу.

Документи морају бити овјерене копије. Копије докумената овјеравају се код јавног биљежника ( нотара ) те се овјере других институција неће уважавати.
Непотпуна документација неће бити прихваћена, чиме ће кандидату бити онемогућен пласман на љествицама поретка образовних програма. Послана документа неће се враћати. Ако је неки од приложених докумената издан на страноме језику, кандидат је споменути докуменат дужан превести и овјерити код овлаштеног судског тумача.
Ако кандидат у тренутку пријаве још иде у завршни разред основне школе ван Републике Хрватске, свједочанство завршног разреда доставиће накнадно, а о томе је потребно обавијестити Средишњи пријавни уред. О оправданости разлога кашњења с документацијом и могућности уважавања одлучује Средишњи пријавни уред. Свједочанства која нису издана у Републици Хрватској морају проћи поступак признавања. Поступак признавања иностране образовне квалификације ради наставка образовања обавиће средња школа у коју се кандидат уписао.
Датум доставе личних докумената и свједочанстава за кандидате ван rедовног система образовања РХ у љетном уписном року је 25. 5.2015. – 29. 6. 2015.


   
 

Српска православна општа гимназија Кантакузина Катарина Бранковић
Адреса: Св. Дух 122, 10 000 Загреб, Хрватска
Тел: +385(0) 1 48 52 871
Фаx: +385(0) 1 48 52 871 
Е-маил: gimnazija@srpskagimnazija-zg.org